Aviso legal (Galego)

Nesta páxina ofrécese información legal sobre o servizo de ViveCamino e o uso que os usuarios deben realizar da plataforma.

7
Aviso legal (Galego)

I. Titularidade do Portal

Vive o Camiño (en diante "ViveCamino"), é propiedade de LA VOZ DE GALICIA, S.A., sociedade con domicilio social en Rolda de Outeiro, 1-3 Baixo, A Coruña e provista de C.I.F. número A-15.000.649. O portal está xestionado por BLOGOCIO MEDIA, S.L., sociedade con domicilio social en Rua Solaina, 45 Entreplanta Esquerda, Narón e provista de C.I.F. número B-70.237.201

Pola mera utilización do portal navegando a través de éste, atribúeselle a condición de "Usuario" aceptando as condicións incluídas en éste aviso legal. O Usuario comprométese a ler atentamente o Aviso Legal cada vez que utilice o portal, xa que éste pode conter modificacións.

A finalidade de éste aviso legal é regular as condicións para a utilización do Portal, os seus contidos e os seus servizos gratuítos ou de pago. Este aviso legal regula as condicións para todos os tipos de usuarios existentes en ViveCamino.

O usuario ao cumprimentar e enviar formularios electrónicos que conteñan os seus datos persoais outorga o seu consentimento libre, inequívoco e expreso ao tratamento dos mesmos, conforme ás finalidades e servizos que ViveCamino ofrece.

II. Condicións de uso do Portal

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que ViveCamino ofrece, en particular cando publique imáxenes ou vídeos, das que asegura ter dereitos para o seu uso.

ViveCamino resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou añadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que éstos móstrense.

As opinións enviadas polos usuarios son opinións individuais e altamente subxectivas que corresponden ao Usuario que as publicó e non a ViveCamino. O Portal resérvase o dereito de eliminar calquera opinión así como o de requirir información aos autores para verificar a súa autenticidade.

ViveCamino non se fai responsable das opinións realizadas polo Usuario obligándose éste último a non publicar opinións:

 1. Que non correspondan a experiencias propias tras aloxarse no establecemento.

 2. Difamatorias, inexactas, falsas, abusivas, inxuriosas, obscenas, irreverentes, ofensivas, insultantes, tácita ou expresamente sexuais, ameazantes, acosadoras, racistas, sexistas, discriminatorias por calquera motivo, que atenten contra a moral, a orde público, os dereitos fundamentais, as libertas públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e, en xeral, a normativa vixente, e/ou ilegais ou infractoras de dereitos de terceiros.

 3. Transmisoras de correo lixo, "SPAM", mensaxes con fins comerciais, ou mailings masivos non solicitados, falsas, engañosas ou promovan actividades ilegais ou conduta groseira, ameazante, obscena, difamatoria ou inxuriosa.

 4. Que fornezan información práctica sobre actividades ilegais.

 5. Que leven calquera actividade publicitaria ou comercial, mesmo aínda que non haxa contraprestación monetaria.

 6. Que conteñan datos de carácter persoal sobre terceiras persoas que requiran o consentimento do titular dos dereitos.

 7. Que sexan creadas polo propietario do local. Neste caso, se se detecta que algún propietario escribe opinións sobre os seus negocios, podrá ser desactivado permanentemente o seu sistema de opinións e mesmo ser dado de baixa do portal.

O Usuario responderá fronte a ViveCamino ou fronte ao propietario do local, de cualesquier dáñou e prexuízo que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento das devanditas obrigacións. A web permite a publicación de opinións, positivas ou negativas, sobre establecementos, rutas, pobos, etc, pero ViveCamino non intervén nas opinións dos Usuarios e non se fai responsable nin garante a veracidade e exactitude das opinións que se publiquen na súa web.

Así mesmo o propietario dun establecemento anunciado en ViveCamino podrá:

 1. Activar ou desactivar en calquera momento o sistema de opinións da súa ficha ocultando ou mostrando todas as opinións tanto boas como malas.

 2. Impugnar calquera opinión realizada sobre os seus establecementos anunciados, para indicar se un viaxeiro que opinó non estivo nunca no aloxamento. ViveCamino solicitará ao viaxeiro toda a información necesaria para demostrar a súa estancia no aloxamento, outorgando un prazo de tempo para contestar, antes de proceder á eliminación.

 3. Certificar as opinións dos viaxeiros que sí estiveron no seu establecemento.

III. Propiedade intelectual

Queda totalmente prohibida a reproducción total ou parcial dos contidos de ViveCamino sen consentimento expreso e por escrito. A utilización non autorizada destes contidos dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

ViveCamino non será responsable das infraccións realizadas por usuarios do seu Portal que afecten a terceiros.

O Usuario que publique textos, vídeos e imáxenes no portal cede gratuitamente, de forma non exclusiva, a ViveCamino os dereitos de reproducción, distribución e comunicación dos mesmos, así mesmo autoriza expresamente a cesión dos devanditos textos, vídeos e imáxenes a terceiras páginas web coas que ViveCamino realice acordos. O Usuario acepta ser o único responsable, estando ViveCamino exenta de responsabilidade fronte a calquera reclamación por incumprimento de dereitos de autor.

IV. Política de Cookies

Qué son as cookies:

As cookies son pequeñvos ficheiros que se descargan no dispositivo desde o que se accede ao sitio web e que almacenan datos sobre a navegación do usuario. Os datos almacenados durante a sesión permiten mellorar a experiencia do usuario durante a sesión. A continuación detallamos os tipos de cookies que utiliza ViveCamino:

Cookies propias:

 • Estritamente necesarias: Imprescindibles para o correcto funcionamento dos servizos que proporciona o sitio web, como o rexistro ou o inicio de sesión.

 • Publicitarias: O seu obxectivo é a gestión dos espazos publicitarios do sitio e da frecuencia con que se mostran os diferentes anuncios.

Cookies de terceiros:

 • Cookies analíticas: O seu obxectivo é recompilar estadeísticas sobre a actividade do conxunto de usuarios no sitio web.

 • Cookies publicitarias: O seu obxectivo é xestionar a exposición de anuncios ao usuario para que non se mostren anuncios que xa viu anteriormente.

 • Cookies de redes sociais: Se es usuario das redes sociais Facebook, Twitter ou Google+, o teu dispositivo xa recibiu unha cookie destes sitios que lles envía información cando visitas páginas que teñen os seus botóns sociais.

 • Cookies de Google Maps: Utilízanse para a gestión de mapas e calquera servizo de geoposicionamiento.

Cómo desactivar as cookies:

Utiliza o modo de navegación privado ou de incógnito que borra as cookies después da visita. Tambien ten a posibilidade de desactivar as cookies en calquera momento, tal como especifica a página de axuda de cada navegador.

V. Política de protección de datos de carácter persoal

En cumprimento do establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico, na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e os seus regulamentos de desenvolvemento, o responsable legal da web infórmalle que os datos de carácter persoal proporcionados a través dos formularios de alta de propietarios quedarán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento automatizado, coa finalidade de prestar e ofrecer os nosos servizos, entendiéndose por tanto concedido o consentimento expreso para a recepción de comunicacións comerciais por vía electrónica (e-mail ou SMS) nos estritos términos que se recollen nas presentes condicións legais.

Os datos recolleitos son almacenados baixo a confidencialidade e as medidas de seguridade legalmente establecidas e non serán cedidos nin compartidos con empresas nin entidades alleas ao responsable legal da web.

Igualmente podrá exercer os dereitos de acceso, cancelación ou rectificación contactando por email con vivecamino@hyliacom.es. En caso de non poder realizar este acceso podrá exercer os seus dereitos contactando por carta á seguinte dirección, Rua Solaina, 45 Entreplanta Esquerda, Narón, España, comunicándonos: Nome, Apelidos, Dirección, teléfono, e-mail rexistrado en ViveCamino e fotocopia do DNI.

VI. Responsabilidades de ViveCamino

ViveCamino responderá sóo de dáosñvos que o Usuario poida sufrir como consecuencia da utilización do Portal cando devanditos dáñsexanvos producidos por unha actuación con dolo por parte de ViveCamino. O Usuario do portal tras a aceptación de éste Aviso Legal é consciente de que a utilización do portal realízase baixo a súa responsabilidade, en especial no referente á publicación de opinións, imáxenes ou vídeos.

ViveCamino non é responsable da exactitude e veracidade da información publicada no Portal e por tanto tampouco será responsable das decisións que se tomen baseadas en dicha información ou os dáñproducir por este motivo.

ViveCamino presta servizos de información non intermediando na actividade dos anunciantes ou dueñvos de establecementos. Os Usuarios contactan directamente cos propietarios dos establecementos, non formando parte ViveCamino de dicha relación comercial e non tendo ningunha responsabilidade sobre a calidade, contido, prezo ou dispoñibilidade dos servizos.

O Usuario recoñece que técnicamente non é posible lograr o 100% de dispoñibilidade do portal. Con todo, ViveCamino pondrá todos os medios necesarios para manter dispoñible o portal o máximo de tempo. ViveCamino non se responsabilizará de dáosñvos e prexuízos ocasionados por cortes no servizo do portal.

VII. Obrigacións do Usuario

Además das obrigacións previamente descritas no Aviso Legal, o Usuario obrígase na utilización do portal a:

 1. Proporcionar datos veraces e mantelos actualizados.

 2. Non introducir información contraria ás condicións de uso do Portal.

 3. Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros.

 4. Custodiar os seus datos de acceso e contraseña, comprometiéndose a non ceder o seu uso, asumindo a responsabilidade derivada dun uso indebido de éstos.

ViveCamino podrá interromper ou cancelar a web ou calquera dos servizos ofrecidos aos usuarios, en calquera momento e sen previo aviso. ViveCamino podrá interromper o servizo a calquera usuario que faga unha utilización non ética, ofensiva, ilegal, ou contraria ao Aviso Legal dos contidos ou servizos de ViveCamino e/ou contraria aos intereses da Empresa.

VIII. Comunicacións, lei aplicable e jurisdicción

Para os efectos de éste Aviso Legal e para calquera comunicación precisada entre ViveCamino e o Usuario, podrá dirixirse a ViveCamino por correo postal a través da dirección: Rua Solaina, 45 Entreplanta Esquerda, Narón, España. Ou polo e-mail vivecamino@hyliacom.es.

Este Aviso Legal rexerseá pola legislación españonda en canto á súa validez, interpretación, ejecución e cumprimento. Ambas as partes renuncian ao seu foro interno sometiéndose aos Xulgados e Tribunais da Coruña.

La Voz de Galicia La Voz de Asturias

Puntos de interese

Localidades | Albergues | Aloxamentos | Restaurantes | Guarnicionerías | Médicos | Puntos de interese | Talleres de bicicletas

Contactar | Politica de privacidade | Política de Cookies | | Aviso Legal | Autoría | Mapa Web | Consentimiento

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A. Polígono de Sabón, Arteixo, A Coruña (ESPAÑA) Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña no Tomo 2438 do Arquivo, Sección Xeral, aos folios 91 e seguintes, folla C-2141. CIF: A-15000649

Desenvolto e administrado porHyliacom